Финансови отчети

2018 год.

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо шестмесечие на 2018 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_MSS_30.06.2018_KTI_nekons

2. Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_M.Nikolova

4. Forma-1_KTI_30.06.18_KFN_nekons

5. Mejdinen_doklad_1-vo_shestmes_2018_KTI_nekons 

6. MFO_MSS_30.06.2018_KTI_nekons 

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2018 год.   - консолидиран

1. Belejki_FO_1-vo_trim_2018_KTI_kons

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova

4. Forma-1_KTI_31.03.18_KFN

5. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_KTI

6. MKFO_MSS_KTI_31.03.2018 

 

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2018 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_FO_1-vo_trim_2018_KTI

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2018_KTI

5. Forma-1_KTI_31.03.18_KFN.xls

6. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_KTI

7. MFO_MSS_1-vo_trim_2018_KTI 

8. Vatreshna_info_Prilojenie №9_1-vo_trim_2018_KTI

 

2017 год.

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_GIFO_KTI_2017

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

3. Dekl_chl100_KTI_2017

4. Decl_chl100_M.Nikolova

5. Decl_chl100_oditor_KTI

6. Forma 3_KTI_2017_KFN

7. GKFO_MSS_KTI_2017

8. GDD_kons_KTI_2017 

9. Doklad_oditor_2017_KTI 

 

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_GIFO_KTI_2017

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

3. Deklaracia_Konarev_Galabov_KTI_2017

4. Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2017

5. Deklaracia_oditor_KTI_2017

6. Forma 1_KTI_2017_KFN

7. GFO_MSS_KTI_2017

8. God_Dokl_Dein_KTI_2017

9. KTI_2017_Scorecard_NCCG-2016_23012017 

10. Oditorski_doklad_KTI_2017

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MFO_31.12.2017_KTI_kons

2. Dekl_chl_100o_31_12_2017_KTI_kons

3. Dekl_chl_100o_31_12_2017_M.Nikolova_kons

4. Forma 3_KTI_31.12.17_KFN

5. Mejdinen_doklad_31_12_2017_KTI_kons

6. MFO_MSS_31.12.2017_KTI_kons   

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_31.12.2017_KTI

2. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2017_KTI

3. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2017_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_4-to_trim_2017_KTI

5. Forma 1_KTI_31.12.17_KFN

6. Mejdinen_doklad_4-to_trim_2017_KTI

7. MFO_MSS_31.12.2017_KTI  

8. Vatreshna_info_Prilojenie 9_4-to_trim_2017_KTI

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД към 30.09.2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MKFO_KTI_30.09.2017

2. Decl_chl.100_KTI_30.09.2017

3. Decl_chl100_M.Nikolova_30.09.2017

4. Forma 3_kons._KTI_30.09.2017_KFN

5. Mejdinen_kons._doklad_KTI_30.09.2017  

6. MKFO_MSS_KTI_30.09,2017

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД към 30.06.2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MKFO_KTI_30.06.2017

2. Decl_chl.100_KTI_30.06.2017

3. Decl_chl100_M.Nikolova_30.06.2017

4. Forma 3_kons._KTI_30.06.2017_KFN

5. Mejdinen_kons._doklad_KTI_30.06.2017 

6. MKFO_MSS_KTI_30.06_2017

7. Decl_chl.100_KTI_30.06.2017_2

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_30.09.2017_KTI

2. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2017_KTI

3. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2017_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_3-to_trim_2017_KTI

5. Forma 1_KTI_30.09.17_KFN

6. Mejdinen_doklad_3-to_trim_2017_KTI

7. MFO_MSS_30.09.2017_KTI 

8. Vatreshna_info_Prilojenie 9_3-to_trim_2017_KTI

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MKFO_KTI_30.06.2017

2. Decl_chl.100_KTI_30.06.2017

3. Decl_chl100_M.Nikolova_30.06.2017

4. Forma 3_kons._KTI_30.06.2017_KFN

5. Mejdinen_kons._doklad_KTI_30.06.2017

6. MKFO_MSS_KTI_30.06_2017

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_30.06.2017_KTI

2. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2017_KTI

3. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2017_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_2-ro_trim_2017_KTI

5. Forma 1_KTI_30.06.17_KFN

6. Mejdinen_doklad_2-ro_trim_2017_KTI

7. MFO_MSS_30.06.2017_KTI

8. Vatreshna_info_Prilojenie 9_2-ro_trim_2017_KTI

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MKFO_KTI_31.03.2017

2. Decl_chl100_KTI_31.03.2017

3. Decl_chl100_MNikolova_31.03.2017

4. Forma 3_kons_KTI_31.03.2017_KFN

5. Mejdinen_kons_doklad_KTI_31.03.2017

6. MKFO_MSS_KTI_31.03_2017

  

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_FO_1-vo_trim_2017_KTI

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2017_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2017_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2017_KTI

5. Forma-1_KTI_31.03.17_KFN.xls

6. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2017_KTI

7. MFO_MSS_1-vo_trim_2017_KTI

8. Vatreshna_info_Prilojenie №9_1-vo_trim_2017_KTI

2016 год.

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2016 год.   - консолидиран

1. Belejki_GKFO_KTI_2016_kons

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2016

3. Deklaracia_KTI_2016

4. Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2016

5. Deklaracia_oditor_KTI_2016

6. Forma 3_KTI_31.12.16_KFN

7. GFO_MSS_KTI_2016

8. God_Dokl_Dein_KTI_2016

9. Oditorski_doklad_KTI_2016

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2016 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_GIFO_KTI_2016

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2016

3. Deklaracia_Konarev_Galabov_KTI_2016

4. Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2016

5. Deklaracia_oditor_KTI_2016

6. Forma 1_KTI_31.12.16_KFN

7. GFO_MSS_KTI_2016

8. God_Dokl_Dein_KTI_2016

9. Informacia_Prilojenie_11_KTI_2016

10. KTI_2016_Scorecard_NCCG-2016_23012017

11. Oditorski_doklad_KTI_2016

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2016 год.   - консолидиран

 Изтеглете файловете от тук

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2016 год.   - неконсолидиран

1. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_31.12.2016_MFO-nekons

4. Mejdinen_doklad_4-to_trim_2016_KTI-nekons

5. MFO_MSS_4-to_trim_2016_KTI-nekons

6. Belejki_MFO_4-to_trim_2016_KTI

7. Dopaln_Info_4-ro_trim_2016_KTI

8. Vutreshva_info_Pril 9_2_4-to_trim_2016

 

 Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2016 год.   - консолидиран

1. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_30.09.2016_MFO-kons

4. Mejdinen_doklad_3-to_trim_2016_KTI-kons

5. MFO_MSS_3-to_trim_2016_KTI-kons

6. Belejki_MFO_3-to_trim_2016_KTI

 

 Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2016 год.   - неконсолидиран

1. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_3-to_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_30.09.2016_MFO-nekons

4. Mejdinen_doklad_3-to_trim_2016_KTI-nekons

5. MFO_MSS_3-to_trim_2016_KTI-nekons

6. Belejki_MFO_3-to_trim_2016_KTI

7. Dopaln_Info_3-ro_trim_2016_KTI

8. Vutreshva_info_Pril 9_2_3-to_trim_2016

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2016 год.   - консолидиран

1. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_30.06.2016_MFO-kons

4. Mejdinen_doklad_2-ro_trim_2016_KTI-kons

5. MFO_MSS_2-ro_trim_2016_KTI-kons

6. Belejki_MFO_2-ro_trim_2016_KTI

 

 Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2016 год.   - неконсолидиран

1. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_30.06.2016_MFO-nekons

4. Mejdinen_doklad_2-ro_trim_2016_KTI-nekons

5. MFO_MSS_2-ro_trim_2016_KTI-nekons

6. Belejki_MFO_2-ro_trim_2016_KTI

7. Dopaln_Info_2-ro_trim_2016_KTI

8. Vutreshva_info_Pril 9_2_2-ro_trim_2016

 

  Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2016 год.   - консолидиран

1. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_31.03.2016_MFO-kons

4. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2016_KTI-kons

5. MFO_MSS_1-vo_trim_2016_KTI-kons

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2016 год.   - неконсолидиран

1.Belejki_FO_1-vo_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2016_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2016_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2016_KTI

5. KTI_31.03.2016_MFO

6. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2016_KTI

7. MFO_MSS_1-vo_trim_2016_KTI

8. Vatreshna_info_Prilojenie №9_1-vo_trim_2016_KTI

2015 год.

 Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД  консолидиран и одитиран за 2015 год.

1. Belejki_GKFO_2015

2. Decl_chl.100_KTI

3. Decl_chl100_M.Nikolova

4. Doklad_oditor_2015

5. GKFO_KTI_kons_31.12.2015_KFN

6. GKFO_MSS_KTI_2015

7. Kons_GDD_KTI_2015

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД  неконсолидиран и одитиран за 2015 год.

Belejki_GIFO_KTI_2015

Deklaracia_Konarev_Galabov_KTI_2015

Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2015

GIFO_MSS_KTI_2015

God_Dokl_Dein_KTI_2015

Informacia_Prilojenie_11_KTI_2015

KTI_31.12.2015_KFN_-_GFO

Oditorski_doklad_KTI_2015

Prilojenie_GDD_INF_PROGR_KTI_2015

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2015 год.

Консолидиран:iv_trimesechie_31_12_2015_kons Zip

Неконсолидиран: iv_trimesechie_31_12_2015_nekons Zip

       

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2015 год.

Консолидиран:iii_trimesechie_30_09_2015_kons Zip

Неконсолидиран: iii_trimesechie_30_09_2015_nekons Zip

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2015 год.

Консолидиран: ii_trimesechie_30_06_2015_kons  Zip

Неконсолидиран: ii_trimesechie_30_06_2015_nekons  Zip

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2015 год.

  Консолидиран: i_trimesechie_31_03_2015_kons   Zip

                   Неконсолидиран: i_trimesechie_31_03_2015_nekons  Zip

           

               2014 год.

 

         Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2014 г.

                    Консолидиран: GFO_31_12_2014_odit_kons  Zip

Неконсолидиран: GFO_31_12_2014_odit_nekons  Zip

 

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2014 год

                           Консолидиран: iv_trimesechie_31_12_2014 kons  Zip 

                           Неконсолидиран: iv_trimesechie_31_12_2014 nekons  Zip 

 

 

         Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2014 год

                          Консолидиран: iii_trimesechie_30_09_2014 kons  Zip 

                          Неконсолидиран: iii_trimesechie_30_09_2014 nekons  Zip 

 

 

         Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2014 год.

      Консолидиран: ii_trimesechie_30_06_2014 kons  Zip

 

                          Неконсолидиран: ii_trimesechie_30_06_2014 nekons  Zip

 

         Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2014 год.

 

                           Консолидиран: i_trimesechie_31_03_2014_kons  Zip

                           Неконсолидиран: i_trimesechie_31_03_2014_nekons  Zip

     

2013 год.

             Годишен финансов отчета на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2013 год. - окончателен

                        І-ва част: godishen_fin_otchet_2013_kons Zip

                       ІІ-ра част: godishen_fin_otchet_2013_kons Zip

                       ІІІ-та част: godishen_fin_otchet_2013_kons Zip

  Годишен финансов отчета на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2013 год.
  Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2013 год.
  Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2013 год.


            Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2013 год.


Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2013 год.


Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за трето тримесечие на 2012 год.


Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2012 год.


Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2012 год.

2011 год.

Годишен финансов отчет на КТИ Съединение АД за 2011 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за четвърто тримесечие на 2011 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за трето тримесечие на 2011 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за второ тримесечие на 2011 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за първо тримесечие на 2011 год.

2010 год.

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КТИ Съединение АД през 2010 год.

doklad_dvi_kti_2010.pdf Pdf

Годишен доклад за дейността на КТИ Съединение АД за 2010 год.

ind_doklad_deinostta_kti_2010.pdf Pdf

Консолидирани финансови отчети на КТИ Съединение АД - 31.12.2010 год.

kons_fo_mss1.pdf Pdf

Неконсолидирани финансови отчети на КТИ Съединение АД - 31.12.2010 год.

ind_finansov_otchet_mss_kti.pdf Pdf

Доклад на независимия одитор.

ind_oditorski_doklad_kti.pdf Pdf

Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет.

kons_doklad_oditor.pdf Pdf

Годишен консолидиран доклад за дейността на КТИ Съединение АД за 2010 год.

kons_doklad_za_dejnostta_kti.pdf Pdf

Годишни консолидирани финансови отчети на КТИ Съединение АД за 2010 год.

kons_fin_otc_2010.zip Zip

Неконсолидирани годишни финансови отчети на КТИ Съединение АД за 2010 год.

fin_otchet_2010_nekons.zip Zip

Финансови отчети на КТИ Съединение АД за четвъртото тримесечие на 2010 год.

finansovi_otc_4trim_2010.zip Zip

Финансови отчети на КТИ Съединение АД за трето тримесечие на 2010 год.

konsfo_kti_09_2010.zip Zip

Финансови отчети на КТИ Съединение АД за второ тримесечие на 2010 год.

kti_konsfo_06_2010.zip Zip

2009 год.

Годишен финансов отчет на КТИ Съединение АД за 2009 год.

2008 год.

Годишен финансов отчет на КТИ Съединение АД за 2008 год.

2007 год.

Годишен финансов отчет на КТИ Съединение АД за 2007 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за четвърто тримесечие на 2007 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за трето тримесечие на 2007 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за второ тримесечие на 2007 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за първо тримесечие на 2007 год.

2006 год.

Годишен финансов отчет на КТИ Съединение АД за 2006 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за четвърто тримесечие на 2006 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за трето тримесечие на 2006 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за второ тримесечие на 2006 год.


Финансов отчет на КТИ Съединение АД за първо тримесечие на 2006 год