IT ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ ТУРИЗЪМ И УЕЛНЕС ДРУГИ ПРОЕКТИ И УСЛУГИ

“Корпорация за Технологии и Иновации” АД е публично акционерно холдингово дружество
регистрирано по Българското законодателство.