• Информационен сектор

    Хостинг, виртуализации и софтуерни приложения
  • Машиностроителен сектор

  • Финансови услуги

webrabotilnica.com

ПОКАНА

за Международна конференция

 

На 27 и 28 Септември 2016 г. в зала „Пресцентър“ на Международен панаир Пловдив ще се проведе Международна конференция на тема

 ЕТИЧНИ ФИНАНСИ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“

 

Организатори на Конференцията са: Българска Асоциация на Кредитните Кооперации и Организации за Микрофинансиране (БАККОМ) – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел, „Клъстер за Етично Финансиране на Предприемачеството” (КЕФП) и „Тех парк Оптела“ АД, гр.Пловдив

Конференцията е включена в програмата на

 Международния Технически Панаир в гр. Пловдив.

 

За участие са поканени:

 

представители на етични банки от Белгия, Италия, Гърция, Хърватска;

представители на ИТ индустрията от Индия и България;

представители на държавни и общински институции;

представители на науката, бизнеса и медиите;

финансисти, икономисти, кооперативни дейци и др.

Желанието на организаторите от БАККОМ, КЕФП и „Тех парк Оптела“ АД е да се постави в България темата за етичното и алтернативното финансиране, етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !


Вход свободен за посетителите на панаира.

С програмата на Конференцията може да се запознаете от тук

 

 

 

"Корпорация за Технологии и Иновации" АД (5T3)

 

"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.

Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Атлас Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса.

Седалището  и  адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А.

"Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2016 год.

 Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за второ тримесечие на 2016 год.   - консолидиран

1. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_KTI

2. Dekl_chl_100o_2-ro_trim_2016_M.Nikolova

3. KTI_30.06.2016_MFO-kons

4. Mejdinen_doklad_2-ro_trim_2016_KTI-kons

5. MFO_MSS_2-ro_trim_2016_KTI-kons

6. Belejki_MFO_2-ro_trim_2016_KTI

 

 


Нуждае ли се България от собствен икономически и социален модел?

1-va korica white book 2015 001

 

                               

 

 

                              

 Обсъждайте! Предлагайте! Участвайте!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atlasnet.bg

БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ
ПО СВЕТА

atlasfinance.bg

ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ

financebg.com
МЕДИЯ ЗА ФИНАНСИ
И ИКОНОМИКА

orpheusclub.com
УЕЛНЕС ЗА ВСЕКИ

b4bg.com
БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПЛАТФОРМА

automol.bg
НОВИНИ И ОБЯВИ
ЗА АВТОМОБИЛИ

avtoservice.optela.com
АВТОСЕРВИЗИ

ОПТЕЛА

philipopolistour.com
ЕКСКУРЗИИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

popkasa.bg
ФИНАНСОВ МОЛ

hotelsmolyan.com
РЕЛАКС В РОДОПИТЕ

jobshop.optela.com

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

wellnesszona.com

УЕЛНЕС И СПА ПРОДУКТИ