• Информационен сектор

    Хостинг, виртуализации и софтуерни приложения
  • Машиностроителен сектор

  • Финансови услуги

webrabotilnica.com

 

"Корпорация за Технологии и Иновации" АД (5T3)

 

"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.

Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Атлас Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса.

Седалището  и  адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А.

"Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2016 год.

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за  2016 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_GIFO_KTI_2016

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2016

3. Deklaracia_Konarev_Galabov_KTI_2016

4. Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2016

5. Deklaracia_oditor_KTI_2016

6. Forma 1_KTI_31.12.16_KFN

7. GFO_MSS_KTI_2016

8. God_Dokl_Dein_KTI_2016

9. Informacia_Prilojenie_11_KTI_2016

10. KTI_2016_Scorecard_NCCG-2016_23012017

11. Oditorski_doklad_KTI_2016

 

 


Нуждае ли се България от собствен икономически и социален модел?

1-va korica white book 2015 001

 

                               

 

 

                              

 Обсъждайте! Предлагайте! Участвайте!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atlasnet.bg

БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ
ПО СВЕТА

atlasfinance.bg

ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ

 

financebg.com
МЕДИЯ ЗА ФИНАНСИ
И ИКОНОМИКА

 

orpheusclub.com
УЕЛНЕС ЗА ВСЕКИ

 

b4bg.com
БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПЛАТФОРМА

 

automol.bg
НОВИНИ И ОБЯВИ
ЗА АВТОМОБИЛИ

 

avtoservice.optela.com
АВТОСЕРВИЗИ

ОПТЕЛА

 

philipopolistour.com
ЕКСКУРЗИИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

 

popkasa.bg
ФИНАНСОВ МОЛ

 

hotelsmolyan.com
РЕЛАКС В РОДОПИТЕ

 

jobshop.optela.com

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

wellnesszona.com

УЕЛНЕС И СПА ПРОДУКТИ