Визия

В свят, където технологиите все повече докосват всеки аспект от всекидневния ни живот, „Корпорация за технологии и иновации“ АД полага значителни усилия изразяващи се в осигуряване на необходимите ресурси – иновативни и инвестиционни, да стане един от водещите доставчици на решения в конкретни сектори на инженеринговата индустрия, туризма и финансовата индустрия в България и една от уважаваните компании, на което са свидетели нашите акционери. С оглед на правата и задълженията и фиксирани в законовата рамка на публичните дружества (дружества чийто капитал се търгува на БФБ – София) цялата тази дейност извършва със своите дъщерни дружества. (Дружества, в които притежава повече от 25% от капитала им.)

Нашите ценности са:

  • висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
  • откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
  • развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

Тези ценности се гарантират от избраните от нас Корпоративни практики за управление:

„Корпорация за технологии и иновации“ АД осъществява своето развитие, като реализира изискванията на принципите за добро корпоративно управление.

Съединение