ДРУГИ ПРОЕКТИ И УСЛУГИ

Част от  инвестиционния портфейл на „Корпорация за технологии и иновации“ АД са и дружества предлагащи услуги в областта на лазерните технологии и ремонт и поддръжка на МПС – леки автомобили, камиони и автобуси.

Клъстер „Е-ФИН ТВ Медия“

Мисията на клъстера е да поощрява съвместните усилия за ускоряване на напредъка и осъзнаване силата на видео-маркетинга и на видео-рекламните послания, както и да работи за изграждане на устойчиви модели за постигане на висока прозрачност, ефективност и контрол при изготвяне на медийното съдържание.

Първият официален продукт на клъстера е Технофилм „Героите от САЩ ’94“ . Основната цел на филма е да припомни и уважи най-доброто класиране на България на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994г.  (бронзови  медали). Филмът е предназначен за младите хора и широката общественост в страната, като съдържанието  е поднесено на  български език. Със заснемането и излъчването на филма се цели насочване на вниманието на обществото към особено важна тема към  настоящия момент за младите хора в страната, а именно тяхната спортна култура. Така също се популяризира и запознава обществото със значението на упоритата работа за формиране на младите хора като съвременни личности, насърчаване на здравословния начин на живот и възпитание в традиционните спортни ценности, тяхната ангажираност с просперитета на страната. Реализацията  на  филма и спотовете към него включва начало със съответните лога на проекта и край с финални надписи по избраната тема. Филмът е с продължителност от 27 минути. Към проекта са отпечатани 10000 броя уики книги. Иновативното във филма е използването на някои от най-актуалните съвременни технологии – изкуствен интелект, виртуална реалност, топка с чип, ВАР и други. Официалното представяне на технофилма се състоя в два последователни дни – на 4-ти септември на пресконференция в БТА и на 5-ти септември на презентация пред футболната общност на Пловдив в Студио 1 на БНР.

Лазерни услуги

Технологичен център Job Shop Optela е специализиран в проектирането и изработването на изделия от листов метал, пластмаса и други неметални плоскости. Наличното техническо оборудване на практика позволява провеждането на всички технологични операции, необходими за обработка на листов материал, тръбни и други профили – до получаването на готовия продукт – детайли, заваръчни и други конструкции.

Разполага с екип от висококвалифицирани инженери, проектанти и технически специалисти, чиято функция е да реализират идеите на своите клиенти бързо, икономично и ефективно. Проектирането се базира върху чертежи, предоставени от клиентите във формат AutoCad или CorelDraw. Възможно е изпълнение на поръчка по скица, предоставена от клиента, на която са обозначени необходимите размери.

Приемат се поръчки за лазерно гравиране и надписване на инструменти – свредла, различни типове фрези и други – със и без покритие. Могат да се надписват детайли от всички типове стомани и чугун, както и от оксидиран алуминий (или неговите сплави): идентификационни табели на изделия – машини, цистерни и други, инвентаризационни табели на дълготрайни материални активи, скали на металообработващи машини.

Автосервизни услуги

„Автосервизи ОПТЕЛА“ ООД съществуват от  2001г. за обслужване на автомобилния парк на „Оптела” АД , а от 2008 г. се преустройват като независим автосервиз за обслужване на автомобили в след гаранционен период.
Във връзка с това е извършена голяма реконструкция и модернизация на сградата на автосервиза, разположен на площ повече от 3000 м2 и прилежащите към нея помещения. Реконструкцията е извършена на основата на разработен технологичен проект, с цел подобряване качеството на извършваните услуги и условията за работа на персонала.
Изградени са 16 работни места за ремонт на автомобили, автотенекеджийско и автобояджийско отделение с модерна камера за боядисване, два канала – за извършване на ГТП и за ремонт на леки и тежки камиони и автобуси.
Обособена е зона за техническо обслужване с отделения за смяна и ремонт на гуми, смяна на масла и филтри, автомивка. В непосредствена близост до работните места е организиран паркинг за клиенти на площ от 1000 м2.

Автосервизът е сертифициран по ISO за автомобилни услуги и годишни технически прегледи.

„Автосервизи ОПТЕЛА“ извършват: Годишни технически прегледи; Диагностика; Техническо обслужване; Ремонтни дейности; Автотенекеджийски услуги; Автобояджийство и др. дейности по обслужване и ремонт на леки и тежки камиони и автобуси.