Контакти

Седалище и адрес на управление:

България, гр. Пловдив 4000, район Централен,

бул. „Христо Ботев“ №27A

е-мейл: saedinenie.office@gmail.com

Директор за връзки с инвеститорите:

Ангел Механджийски, тел.: 0882 933 245

E-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

Съвет на директорите:

1. „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, представлявано от:

д-р ик. инж. Петър Нейчев – Председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 400

e-mail: chairman.neichev@gmail.com

проф. к.и.н. Асен Конарев – Зам. председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 405

e-mail: saedinenie.konarev@gmail.com

инж. Стефан Гълъбов – Зам. председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 440

e-mail: saedinenie.galabov@gmail.com

Петър Троплев – Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 438

e-mail: saedinenie.troplev@gmail.com

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, представлявана от:

Димитър Гишин – Член

моб.тел.: +359 882 933 530

e-mail: atlasfinance.gishin@gmail.com

3.  ПЕТРАНКА ИЛАРИОНОВА – Член

моб.тел.: +359 882 933 522

e-mail: saedinenie.ilarionova@gmail.com