Ръководство

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на СД и ИД

Член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978 г., банковата система 1980-1989 г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Член на СД и ИД

Доктор на икономическите науки от 1982г. Професор по икономика и управление от 1987г. Специализирал в МГУ – Москва, ХУМБОЛД – университет Берлин, Университет на Делауер, САЩ И др. Председател на Контролния съвет на Сдружение „Регионални научно-технически съюзи с дом на науката и техниката-Пловдив”;  Член на УС на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите”, гр. Пловдив; Член на Академичния съвет към Университет по хранителни технологии гр. Пловдив; Член на Факултетния съвет към „Стопански факултет” на УХТ; Член на редколегията на списание „Финанси” www.financebg.com;  Член на редколегията на списание „Орфей“. Дългогодишен ръководител в публична холдингова компания и акционерни дружества във финансовата и туристическата сфера. Дългогодишен университетски преподавател и автор на над 12 книги.  През 2023 г. на проф. д. ик. н. Асен Конарев бе присъдено званието „Доктор хонорис кауза“ на Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Инж. Стефан Гълъбов

Член на СД и ИД

Завършва ВМЕИ „Ленин”- София, специалност „Технология на машиностроенето”, Инженер, Дългогодишен ръководител и изпълнителен директор на публичното холдингово дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД и акционерни дружества в сферата на финансите, технологиите и иновациите. Съавтор на книги в областта на икономиката и финансите.

Димитър Гишин

Юридически съветник и адвокат

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

Петя Иларионова

Член на СД

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД, ИД  на „Етик Финанс“ АД, Председател на „Клъстер Информатика“. Автор и редактор на над 10 книги в областта на финансите и информационните технологии.