Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19:

Почиствайте често ръцете си. Използвайте сапун и вода или кърпичка на алкохолна основа.

 

Стойте на безопасно разстояние от всеки, който кашля или киха.

 

Носете маска, когато не е възможно физическо дистанциране.

 

Не докосвайте очите, носа или устата си.

 

При кихане или кашляне покривайте устата и носа си със свивката на лакътя или със салфетка.

 

Останете вкъщи, ако се чувствате зле.

 

Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ.

 

Обаждането предварително дава възможност на доставчика на здравни грижи да ви насочи бързо към подходящото здравно заведение. Това ви предпазва и предотвратява разпространението на вируси и други инфекции.
Маските могат да помогнат за предотвратяване на разпространението на вируса от човека, който носи маската, върху другите. Самите маски не предпазват от COVID-19 и трябва да се комбинират с физическо дистанциране и хигиена на ръцете. Спазвайте съветите на местните здравни власти.

Съвети от Община Пловдив 

 

Препоръки на BritishRedCross (BG)

 

Информационен материал на МЗ и СЗО